فیلم

دولت های منطقه

سکوت دولتهای منطقه در قبال جنایات اسرائیل‌
یک چیز نیست و آن ایمان است
همه‌اش سر لا یعقلون است
این از عجایبی است که تاریخ ثبت می کند
ملت‌ها خودشان باید قیام کنند
ما مستشارهای امریکایی را بیرون کردیم، و امریکا هم نتوانست کاری بکند
گرفتاری مسلمین در دست سران کشورهای اسلامی
برای خدا و برای اسلام قیام بکنید
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
بیشتر