فیلم

نهضت اسلامی

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی (تعلیم و تهذیب)
کودتا، جدایی مردم از حکومت
استقامت کند ملت ما
اگر در بین مردم دلسردی ایجاد شود استقامت درکار نیست
این ملت پایدار می‌ماند
شور اسلامی
ملت ما متوقف نیست به اینکه من باشم
توطئه‌های قدرت‌های جهانی
نقش علمای آذربایجان در پیروزی نهضت
بیشتر