فیلم

علم

محرومیت بشر از تمام علم ائمه معصومین(ع)
 تزکیه مقدم است بر همه چیز
عالِم فاسد، کشور را فاسد می‌کند
تاکید اسلام به تعلیم و تربیت علمی
ما باید در تمام مدت عمرمان علم را تحصیل کنیم
توجه به خود علم و جلوگیری از مدرک گرایی
غیر متناهی است فطرت در همه امور
نتیجه آموزش بدون پرورش روحی و معنوی‌
علم بوده ، تربیت اخلاقی نبوده
بیشتر