فیلم

عزاداری، روضه خوانی و فلسفه آن

اینهایی که تزریق میکنند به شما ملت گریه، خیانتکارند.
استوری | ملت ما قدر مجالس عزاداری را بدانند
ما ملت گریه سیاسی هستیم
استوری | مجالس عزا را دست کم نگیرید
استوری | محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته‌است
استوری | کربلا را زنده نگه دارید
بیشتر