فیلم
 
کلیدواژه:

من به سراسر کشور، به سراسر ملت هشدار می‌دهم که چنانچه از این اختلاف‌اندازها پیروی کنید، هر کس باشد، مملکت شما به دامن امریکا می‌افتد. وظیفه شرعی ملت در اعراض از گروههای تفرقه جو اگر ملت اشخاصی را دید، گروههایی را دید که بر خلاف مصالح کشور دارند جبهه‌گیری می‌کنند و این طایفه آن طایفه را می‌کوبند و آن طایفه آن طایفه را، تکلیف شرعی ملت این است که از آنها اعراض کنند و آنها را پذیرا نباشند. شماها توجه باید داشته باشید که آن ناطق یا آن قلمزن که دارد صحبت می‌کند چه می‌گوید، کی‌ را تضعیف می‌کند، جز ملت خودش را؟ و جز ارگانهای دیگر را؟ شما روزنامه‌هایی را می‌بینید که میدان جنگ شده است با قلمهای غیر اسلامی!

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: