عکس

حرم حضرت معصومه (س)

حرم حضرت معصومه (س)

امام خمینی در کنار ضریح مطهر حضرت معصومه (س)

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم