به مناسبت سالگرد کودتای نوژه| خدا رسوایشان ساخت

آنها که به خود اجازه ورود در امور سیاست را نمی‌دادند، پشتیبان کسانی شدند که تا براندازی نظام و کودتا جلو رفته بودند و از کودتای نوژه سر در آوردند! خدا رسوایشان‌ ساخت. 3 اسفند 1367

اولئک الذین لم یکونوا یسمحوا لانفسهم الخوض فی شوون السیاسه باتوا الیوم یدعمون ویساندون ممن تقدموا إلی مستوی اسقاط النظام وتدبیر انقلاب. وعلی‏ الرغم من هزیمتهم النکراء إلا انهم لم یکفوا عن ممارساتهم حیث تورطوا فی تدبیر انقلاب (نوجه)، وقد فضحهم الله تعالی فی هذا ایضاً. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

Those who were not allowing themselves to get involved in the political affairs became supporters of those who came forward to overthrow the system and stage a coup. They staged the Nouzheh Coup d'etat; Again, God disgraced them. 22 February 1989

دریافت طرح
اشتراک به مناسبت سالگرد کودتای نوژه| خدا رسوایشان ساخت
کلیدواژه:
امام خمینیروحانیت و آفت‌هاروحانی‌نماها و مقدس مآب‌هامنشور روحانیتکودتای نوژه