مخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقا

بنی صدر: «... در اوضاع و احوال فعلی، حاج احمد آقا یکی از مناسبترین اشخاص برای تصدی نخست‌وزیری است. در صورتی که موافقت فرمایید عین صواب است.»

«بسمه تعالی‌، بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود. احمد، خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می‌تواند خدمت کند. و السلام علیکم. روح الله الموسوی الخمینی‌» 1 مرداد 1359

ابوالحسن بنی صدر: "مع اخذ الاوضاع الراهنه بعین الإعتبار وکون مجتمعنا مجتمعاً شاباً فإن هدایه هذه البلاد نحو دائره الإنتاج والنشاط سیجعل الجانب المعنوی الثائر هو الجانب الاصلی فیها، لذا فإنی اعتبر الحاج السید احمد من اکثر الافراد لیاقه لتولی منصب رئیس الوزراء. إن موافقتکم علی ذلک هی عین الصواب‏."

"إنی لا احبذ ان یتولی احد اقربائی هذا المنصب او ای منصب آخر. واحمد سیکون خادم هذه البلاد واظن انه قادر علی الخدمه اکثر وهو بعید عن المناصب. والسلام علیکم‏. روح الله الموسوی الخمینی‏" ۱۰ رمضان ۱۴۰۰

Abu'l-Hasan Bani Sadr: "I wish to state that considering the present circumstances and the fact that we have a young nation, and thus have a great potential to put the country on the right track in terms of production and other activities and because the spiritual and inspirational aspects are the most fundamental, I feel that Hajj Ahmad is one of the most suitable persons to occupy the office of prime minister. Agreeing to this proposal would be very right on your part."

"In His Most Exalted Name, I do not intend to permit my close relatives to occupy such offices. Ahmad is the nation's servant and at this stage he will have the freedom to serve better. May God's peace be upon you. Rouhullah al-Mousawi al-Khomeini" 23 July 1980

دریافت طرح
اشتراک مخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقا
کلیدواژه:
امام خمینیسید احمد خمینیامام و خانوادهابوالحسن بنی صدرنزدیکان و منسوبین امام خمینی