اسرای ما، اسیر جانی‌‏ترین دژخیم زمان

بارالها، اسرای ما اسیر جانی‏ترین دژخیم زمان می‏باشند مقاومت آنها دنیا را شگفت زده کرده است هر چه زودتر آنها را برای خدمت به تو و بندگانت آزاد فرما و به خاندان محترم همه صبر و اجر و سلامت و مغفرت عنایت فرما. ۲۲ بهمن ۱۳۶۲

إلهی إن اسرانا یعیشون فی اسر اکبر مجرم سفاک فی هذا العصر وإن مقاومتهم قد بهرت العالم، اطلقهم من الاسر باسرع ما یمکن حتی یخدموک ویخدموا عبادک، وامنح اُسر الجمیع الصبر والاجر والصحه والمغفره. ۸ جمادی الاول ۱۴۰۴

O, God! Our prisoners of war have been captivated by the cruelest executioners of the time. Their resistance has amazed the world. Release them as soon as possible to serve you and your servants. Grant their respected families' patience, reward and health and forgiveness. 11,February  1984

دریافت طرح
اشتراک اسرای ما، اسیر جانی‌‏ترین دژخیم زمان
کلیدواژه:
آزادگاندفاع مقدسمقاومت