این یک موعظه نیست، نجات دادن کشور اسلامی از زیر بار ظلم و استعمار تکلیفی است به عهده ما

تکلیف است برای کشاورزها، و برای کسانی که می‌توانند کمک به کشاورزها امسال جوری بشود که ان شاء الله خودکفا بشویم، و در سالهای بعد صادرات داشته باشیم. این نه یک موعظه است؛ یک تکلیفی است الآن به عهده ما. یعنی نجات دادن یک کشور اسلامی است از زیر بار ظلم و از زیر بار استعمار. ۵ دی ۱۳۵۸

هذا تکلیف المزارعین و الذین یستطیعون مساعده المزارعین هذا العام ان نصل إلی الاکتفاء الذاتی إن شاء الله. و فی السنوات التالیه نقوم بالتصدیر. و هذه لیست موعظه، بل هو تکلیف یقع علی عاتقنا الآن. یعنی إنقاذ البلاد الإسلامیه من وطاه براثن الظلم و الاستعمار. ۶ صفر ۱۴۰۰

It is an obligation of our farmers and anyone who can help them to do their best in order to reach the level of self-sufficiency and even have the capacity to export in the years to come. I am not admonishing you; rather, it is our obligation. This act of yours is save an Islamic country the claws of oppression and colonialism, which human beings are duty bound to perform. 26 December 1979

دریافت طرح
اشتراک این یک موعظه نیست، نجات دادن کشور اسلامی از زیر بار ظلم و استعمار تکلیفی است به عهده ما
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایاقتصاداقتصاد مقاومتیاقتصاد اسلامیتحریم اقتصادی