امام(ره): برای زن ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه(سلام الله علیها) را روز زن قرار داده‌اند

برای زن ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه(س) را روز زن قرار داده‌اند، افتخار است و مسئولیت. ۱۱ اسفند ۱۳۶۴

إنّ لافتخار عظیم لنساء ان یسمی یوم میلاد الصدیقه الزهراء (ع) یوم الام، إفتخار و مسوولیه فی نفس الوقت. ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۰۶

It is a source of great pride for the women to designate Hadrat Fatimah's birthday as anniversary Woman's Day. It is a source of pride and responsibility. 2 March 1986

دریافت طرح
اشتراک امام(ره): برای زن ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه(سلام الله علیها) را روز زن قرار داده‌اند
کلیدواژه:
امام خمینیزنان بزرگ عالمجایگاه و حقوق زنزنان و انقلاب اسلامیزنانحضرت زهرا (س)کرامت زنروز زن