از عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییم

این ماه مبارک رمضان با آن همه برکاتی که دارد، ما نمی‌توانیم از عهده شکر یکی‌اش برآییم، ولی باید کوشش کنیم که در این ماه مبارک رمضان که بر ما گذشت، اگر حالی پیدا شد، این حال را تا ماه رمضان دیگر نگه داریم و اگر حالی پیدا نشد، متاسف باشیم و کوشش کنیم که پیدا کنیم. ۱۹ خرداد ۱۳۶۵

اطل شهر رمضان بما یحمل من نعم وفیره، ولیس بوسعنا الشکر علی احدها، لکن علینا المحافظه علی الحاله التی اکتسبناها فی #شهر_رمضان المنصرم الی رمضان اللاحق، و إن لم نحصل علیها فعلینا ان ناسف و نجدّ لنیلها. ۱ شوال ۱۴۰۶

In the holy month of #Ramadan, with all the blessings it has, we cannot duly extend gratitude for a single one of these blessings. However, in the holy month of Ramadan if any spiritual stage is attained, one should strive to keep it till the next Ramadan. If that stage is not attained, we should feel regret and strive to attain it. 9 June 1986

دریافت طرح
اشتراک از عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییم
کلیدواژه:
اخلاقمعنویترمضان