ما همه به اصلاح، محتاجیم

از طرفی روزه این ماه، از طرفی تلاوت قرآن در این ماه و از طرفی اُنس با ادعیه‌ای که در این ماه وارد شده است، انسان را در معرض یک تزکیه و تهذیب و تصفیه باطنی قرار میدهد و ما همه به این تصفیه احتیاج داریم. مقام معظم رهبری؛ 3 دی 1376

از همه بالاتر این است که انسان خودش را اصلاح کند در ماه رمضان، ما محتاج به اصلاح هستیم، محتاج به تهذیب نفس هستیم. ۹ خرداد ۱۳۶۳

والاهم من ذلک کله هو ان یصلح الانسان نفسه فی شهر رمضان فاننا نحتاج إلی الإصلاح و إلی تهذیب لنفس فاننا محتاجون إلی ذلک حتی آخر نفس. ۲۸ شعبان ۱۴۰۴

Above all is that one should rectify oneself in the month of #Ramadan. We need to purify and refine the self to the last day of our life. 30 May 1984

دریافت طرح
اشتراک ما همه به اصلاح، محتاجیم
کلیدواژه:
اخلاقرمضاناصلاح نفس