برای خدا قیام کنید

ما درد تنهایی بعض از علما و متعهدینی که در شهرها و کشورهایشان در محاصره سرنیزه‌‏ها و فشار تحلیل‌ها و حکم‌های نامشروع علمای سوء و درباری گرفتار آمده‌‏اند [را] احساس می‌‏کنیم ولی به همه این عزیزان که در فشار جباران می‌‏باشند، موعظه خدا را یادآور می‏‌شویم که «انْ تَقُومُوا للَّهِ مَثْنی‏ وَ فُرادی‏ ثُمَّ تَتَّفَکَّروا»؛ برای خدا قیام کنید و از تنهایی و غربت نهراسید. 6 مرداد 1366

نحن نشعر طبعاً بمراره وحده بعض العلماء الذین تطوقهم الرماح والاسلحه فی بلدانهم وقد ابتلوا بالاحکام اللامشروعه لعلماء البلاط، ولیس بوسعنا إلا ان نذکرهم بالموعظه الالهیه القائله: «ان تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا» ، قوموا لله ولا تخشوا الوحده والغربه. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

we do realize the solitude and isolation of some of the committed `ulama' in their own cities and countries, surrounded as they are by bayonets and subject to pressures, intimidations and illegal verdicts of mercenary court-divines. But we remind all those good people, who are engulfed on all sides by the pressure of tyrants, of the divine admonition:" Say: I give you but one admonition, that you rise up for Allah's sake, by twos and singly, and then reflect" So rise up for the sake of God and do not be afraid of isolation and solitude. 28 July ۱۹۸۷

دریافت طرح
اشتراک برای خدا قیام کنید
کلیدواژه:
علمای اسلامیقیام برای خدا