دو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌ام

من شهادت می‌دهم که خودم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌ام، هر چه بوده برای نفس بوده. دلیلش هم این است که چنانچه جنت و ناری نباشد، آیا ما باز همان طور مشغول می‌شویم به دعا یا خیر؟ ۱۳ خرداد ۱۳۶۶

انا اشهد بانّه لم یتسنّ لی اداء رکعتین من الصلاه لوجهه تعالی، کل ما جئت به من اجل نفسی؛ والدلیل علی ذلک هل نعکف علی الصلاه والدعاء لو لم یکن هناک جنه ونار؟ ۶ شوال ۱۴۰۷

I testify that so far I have not yet performed two units of prayer for God; whatever I have done has been for the self. The question is if there were no paradise or hell, would we be still be so preoccupied with supplications and prayers the way we are now? 3 June 1987

دریافت طرح
اشتراک دو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌ام
کلیدواژه:
عبادتنمازنفس