وفادار بمانید

به جمهوری اسلامی، که ثمره خون پدرانتان است، تا پای جان وفادار بمانید؛ و با آمادگی خود و صدور انقلاب و ابلاغ پیام خون شهیدان، زمینه را برای قیام منجی عالم و خاتم الاوصیا و الاولیا، حضرت بقیه الله -روحی فداه- فراهم سازید. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۵

ان تفوا لهذه الجمهوریه الاسلامیه -ثمره دماء آبائکم ما بقیت ارواح بین جنبیکم؛ و هیاوا ارضیه ظهور منجی عالم البشریه و خاتم الاوصیاء و الاولیاء بقیه الله الاعظم -روحی فداه- بتصدیر الثوره و تبلیغ رساله دماء الشهداء. ۱۸ شعبان ۱۴۰۶

Maintain loyalty to the Islamic Republic, which is the fruit of the blood of your fathers. By preparing yourselves, exporting the revolution and conveying the message of blood of the martyrs, you should pave the ground for revolution of the world Reformer and the last inheritor and saint, the Promised savior (may my soul be sacrificed for him). April 28, 1986

دریافت طرح
اشتراک وفادار بمانید
کلیدواژه:
صدور انقلابجمهوری اسلامیخانواده شهداشهداظهور