بزرگ پاسدار قرآن کریم

روز مبارک سوم شعبان المعظم، روز ولادت با سعادت بزرگ پاسدار قرآن کریم و اسلام عزیز است. پاسداری که هر چه داشت در راه هدف اهدا کرد؛ و اسلام عزیز را از پرتگاه انحراف رژیم طاغوتی بنی امیه نجات داد. ۶ تیر ۱۳۵۸

ثالث شعبان المعظّم المبارک، یوم ولاده حارس القرآن الکریم و الإسلام العزیز السعید الذی بذل کل شی‏ء فی سبیل غایته، و انقذ الإسلام من مهوی الانحراف الامویّ الطاغوتیّ. ۲ شعبان ۱۳۹۹

The third of Shaban al-Muazzam, It is the great and blessed birthday of the guardian of the Holy #Quran and dear Islam, one who sacrificed everything he had for the sake of his aim, thus saving Islam from the precipice of deviation of the taghouti Bani Umayyad regime. June 27, 1979

دریافت طرح
اشتراک بزرگ پاسدار قرآن کریم
کلیدواژه:
امام حسین (ع)پاسداران