ادعیه، قرآن صاعد

این ادعیه‌ای که وارد شده است در ماه مبارک رمضان و در ماه شعبان اینها راهبر ماست به مقصد، به تعبیر شیخ ما رحمه الله [آیت‌الله شاه‌آبادی] قرآن صاعد است. ظرایفی در این ادعیه مبارکه هست که سابقه ندارد. اینها را توجه به آن بکنید، این ادعیه می‌تواند انسان را حرکت بدهد. ۹ خرداد ۱۳۶۳

إن هذه الادعیه التی وردت لشهر رمضان المبارک و لشهر شعبان، تقودنا إلی الهدف فهی حسب تعبیر شیخنا[آیت‌الله شاه‌آبادی] قرآن صاعد. ان فی هذه الادعیه دقائق لا یوجد لها مثیل. انتبهوا إلی ذلک إن هذه الادعیه تستطیع ان تحرک الإنسان. ۲۸ شعبان ۱۴۰۴

The supplications handed down to us for the holy month of Ramadan and the month of Sha`ban is our guide to destination. According to our Shaykh] Ayatollah Shahabadi[, these are the ascending Qur'an. There are delicate points in these supplications that are unprecedented. Pay heed to them. These supplications can move man. May 30, 1984

دریافت طرح
اشتراک ادعیه، قرآن صاعد
کلیدواژه:
قرآنادعیه و مناجاتماه رمضان