ادعیه‌ی ائمه

از جمله چیزهایی که در ماه مبارک هست، قضیه ادعیه ماه مبارک است. انسان وقتی ادعیه ائمه(ع) را می‌بیند، اگر نبود این که نهی شده‌ایم از مایوس شدن از رحمت خدا، ما باید وقتی آنها را می‌بینیم بکلی مایوس بشویم. ۸ خرداد ۱۳۶۶

من ضمن ما یحمله لنا شهر رمضان قضیه الادعیه الماثوره فیه؛ عندما ینظر الانسان الی ‏ادعیه الائمه(ع)، یصاب بالیاس و القنوط لولا النهی عن الیاس من رحمه اللّه تعالی. ۱ شوال ۱۴۰۷

Among the things that are in the holy month of Ramadan are the supplications of the holy month. Once man reads the supplications of the Imams('a), he realizes that there are many in which man has been ordered not to be disappointed with the mercy of God. May 29, 1987

دریافت طرح
اشتراک ادعیه‌ی ائمه
کلیدواژه:
ادعیه و مناجاتماه رمضانناامیدی