قدرت نهضت الهی

محمدرضا [پهلوی] در عین حال که خودش یک قدرت عظیم بود، دنبال او هم همه قدرتها، با او موافق بودند و با ما مخالف، مع ذلک این نهضت چون یک نهضت الهی بود، نه یک نهضت مادی‌گرایی، نهضت ملی، یک نهضت الهی یک نهضت اسلامی بود، از این جهت پیروز شد؛ و تمام قدرتها نتوانستند این شیطان را نگه دارند. و رفت و دیگر برگشت ندارد. ۱۱ خرداد ۱۳۵۸

محمدرضا الذی کان فی الوقت نفسه قدره عظیمه خلفها کل القدرات کانت موافقه له و معارضه لنا. مع ذلک انتصرت هذه الثوره، لانها إلهیه، لا مادّیه و لا وطنیه. کانت هذه الثوره إلاهیه إسلامیه، و من هنا انتصرت، و ما استطاعت کلُّ القوی ان تحفظ هذا الشیطان، فولَّی، وماله من رجعه. ۶ رجب ۱۳۹۹

Muhammad Rida had the support of all the powerful countries of the world. They were all for him, but against us. Nevertheless, this movement succeeded because it was a divine one; not materialistic one. It was a national movement; a divine and Islamic one. All the powers were not able to protect this satan. He has gone, and will never return. 1 June 1979

دریافت طرح
اشتراک قدرت نهضت الهی
کلیدواژه:
نهضت اسلامیپیروزی انقلابملی‌گراییمحمدرضا شاه پهلویابرقدرتها