عدول از اصول و موازین

اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی‌فرهنگ به رسمیت بشناسند؛ ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف؛ آنها ولیّ و قیّم باشند ما جیره خوار و حافظ منافع آنها؛ نه یک ایران با هویت ایرانی- اسلامی. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

اجل، إذا ما عدل الشعب الإیرانی عن مبادئه و قیمه الإسلامیه و الثوریه، آنذاک من الممکن ان یعترف به الناهبون الدولیون رسمیاً بمثابه شعب ضعیف و فقیر و عدیم الثقافه، و فی حدود کونهم هم الساده و نحن العبید، هم قوی عظمی و نحن الضعفاء، هم الوصی و القیم و نحن القاصرون و الحافظون لمصالحهم. لیست إیران ذوی الهویه الإیرانیه الإسلامیه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Yes, if the Iranian nation would deviate from all Islamic and revolutionary principles and standards, Then the world-devourers will not possibly recognize it officially as a weak, poor and uncultured nation. To the same extent that they would be considered gentlemen, we are servants; they are superpowers while we are weak; they are lords and guardians while we are stipendiary and protectors of their interests. It is not an Iranian who has an Iranian-Islamic identity. July 20, 1988

دریافت طرح
اشتراک عدول از اصول و موازین
کلیدواژه:
استقلالپذیرش قطعنامه 598مذاکره با آمریکاآمریکااستعمار