خرید حج

انصاف نیست که جوانان عزیز ما در جبهه‌ها جان دهند و جانبازی کنند وشما با خرید این کالاها به جنایتکاران جنگی کمک کنید و به اسلام و جمهوری اسلامی و ملت مظلوم خود با این اعمال دهن کجی نمایید. شما برای خودتان یا دوستانتان می‌توانید چیزهای مناسب از خود ایران تهیه نمایید که به دشمنان ایران و اسلام کمک نشود. ۱۶ مرداد ۱۳۶۵

لیس من الإنصاف ان یضحی فتیاننا الاعزاء بارواحهم فی جبهات القتال وانتم تساعدون مجرمی الحرب بشراءکم هذه ا لبضائع، وتوجهون صفعه للاسلام والجمهوریه الاسلامیه وشعبکم المظلوم بهذه الاعمال. یمکنکم شراء بعض المستلزمات لکم ولاصدقائکم من ایران نفسها لئلا تحصل إعانه للاعداء بذلک. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶

It is unjust that our dear youth would give their lives in the warfronts and offer sacrifices while you are helping the war criminals by buying these products, and misrepresenting Islam, the Islamic Republic and your oppressed nation through these acts. You can procure appropriate items for yourselves and your friends in Iran so that no assistance is ever rendered to the enemies of Iran and Islam. August 7, 1986

دریافت طرح
اشتراک خرید حج
کلیدواژه:
اقتصاددفاع مقدسعربستاناقتصاد مقاومتیحجکعبه