نصیحت یا انتقام گیری

امیدوارم همان طور که شما با انقلاب بوده‌اید، انقلاب را برپا کرده‌اید، همین طور به پیش بروید و نصیحت کنید. مسئله نصیحت یک مساله است، انتقامگیری مسئله دیگر. برای مردم و دولت و مسئولین و مجلس باید ناصح بود، نه مقابله کرد. ۹ تیر ۱۳۶۴

فانی آمل انکم ان تعملوا کما کنتم مع الثوره فی بدایتها وثبّتم ارکانها ان علی السیر بالحکومه قدماً وتقدّموا لها النصح، فالنصیحه شئ والانتقام شئ آخر، فیجب ان تکونوا ناصحین للناس والحکومه والمجلس لا ان تضادّوهم. ۱۱ شوال ۱۴۰5

I hope in the same way that you were with the revolution and launched the revolution, you will proceed and advise rather than showing revengeful spirit. The question of advice is something and vengeance something else. One should admonish the people, the government and officials as well as the Majlis not retaliate. June 30, 1985
دریافت طرح
اشتراک نصیحت یا انتقام گیری
کلیدواژه:
سیاستمجلس شورای اسلامیمطبوعات و رسانه‌هاوحدتدولتاحزاب و گروههای سیاسیانتقادسیاست اخلاقی