یکی از خیانت‌های بزرگ شاه

شاه، مستشاران آمریکایی را مصونیت داد. از این جهت که این قضیه مخالف مصالح اسلام و کشور بود، با آن شدیداً مخالفت نمودم و به دنبال آن شبانه دستگیر و مستقیماً به ترکیه تبعید شدم. ۱۶ آذر ۱۳۵۷

اعطی الشاه المستشارین الامریکیین صلاحیات واسعه. وهذه القضیه تعارض مصالح الإسلام والبلاد، ولذلک عارضتها بشده، والقی القبض علیّ لیلًا ونفیت الی ترکیا. ۶ محرّم ۱۳۹۹

Shah granted immunity to the American advisors in Iran. Since the law was to the detriment of the exigencies of Islam and the country, I strongly opposed it, but I was arrested overnight and directly exiled to Turkey. I was in exile in Turkey. December 7, 1978

دریافت طرح
اشتراک یکی از خیانت‌های بزرگ شاه
کلیدواژه:
استقلالمحمدرضا شاه پهلویکاپیتولاسیونآمریکاذلت