اتلاف سرمایه انسانی در دوره پهلوی

در این پنجاه سال حکومت سیاه سلسله پهلوی، برای ایران تقریباً باید گفت هیچ نگذاشتند؛ یعنی سرمایه‌های انسانی را و سرمایه‌های مادی ما را از بین بردند. دانشگاه‌ها که باید سرمایه انسانی برای ما درست کنند، اینها به وضع عقب افتاده‌ای نگه داشتند و دستور داشتند که نگذارند یک انسان کامل و خدمتگزار بار بیاید. ۱۷ بهمن ۱۳۵۷

بان الاسره البهلویه لم تبق شیئا تقریبا لایران خلال الخمسین عاما من حکمها الاسود، ای انها قضت علی ثرواتنا البشریه والمادیه. فالجامعات التی ینبغی ان تعد لنا الطاقات البشریه جعلت بشکل متخلف، وامروا ان لا یسمحوا باعداد انسان کامل ومفید فیها. ۸ ربیع الاول ۱۳۹۹

During these fifty years of the Pahlavi's dark rule, this dynasty left almost nothing for Iran; that is they have destroyed its human and material resources. They have kept backward the universities that should create human resources for us, and were ordered not to allow one single accomplished and serving human being be produced in them. February 6, 1979
دریافت طرح
اشتراک اتلاف سرمایه انسانی در دوره پهلوی
کلیدواژه:
دانشگاه قبل از انقلاب اسلامیرژیم پهلویدانشگاه و دانشگاهیاننیروی انسانیجنایات پهلوی