چشم طمع به دانشگاه

در موضع حساس و سرنوشت‌سازی هستید. و دشمنان اسلام و غارتگران کشور با توطئه‌ها و نیرنگ‌‎ها می‌خواهند در این سنگر عظیم، که امید ملت و مرکز سرنوشت کشور است، رخنه نموده؛ و با عمّال خود، شما را از راه خود که راه حق و راه محرومین و مستضعفین است منحرف، و با اخلال‌گری در مراکز علم، شما را از هدف بازدارند. 31 شهریور 1358

انکم تقفون الآن علی اعتاب مرحله حساسه ومصیریه، وان اعداء الإسلام وسراق البلد یتطلعون عبر الموامرات والحیل للتغلغل فی هذا الحصن والمعقل العظیم الذی یعتبر امل الامه ونقطه ارتکاز مصیر البلد، ومحاوله حرفکم عن طریقکم الذی هو طریق الحق وطریق المحرومین والمستضعفین، واشاعه الفوضی والشغب فی مراکز العلم لیصدوکم عن اهدافکم. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

You are about to enter a very delicate and determining stage. The adversaries of Islam and the pillagers of the country are going to penetrate into the great redoubt of Islam, which is the hope of the nation and very determining, through deceptions and intrigues. They want to divert your attention from the right path, the deprived and the depressed people, through their evil agents and prevent you from achieving your real goal by working sabotage in the scientific centers. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک چشم طمع به دانشگاه
کلیدواژه:
مستضعفیننفوذعلمدانشجویانتوطئهدانشگاه و دانشگاهیان