حوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبه

حوزه و دانشگاه در حقیقت دو شاخه‌اند از یک شجره طیبه؛ که اگر به صلاح گرایند  و در صف واحد و در خدمت به حق و خلق قیام کنند ملت را به کمال خود در دو بعد معنوی و مادی می‌رسانند و آزادی و استقلال را در کشور حفظ می‌کنند. ۲۲ بهمن ۱۳۶۳

 انَّ هذین المرکزین [الحوزات العلمیه والجامعات] هما فی الحقیقه غصنان من شجره طیّبه واحده. فلو اتّجها نحو الصلاح وتعاضدا فی صف واحد ونهضا فی خدمه الحق والخلق لاوصلا الامّه إلی کمالها المادی والمعنوی ولحفظا حریه البلد واستقلاله. ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵

 These two centers are in fact two branches of a single pure tree. If they tilt towards good and preserve and hand in hand rise to serve the right and people, they will elevate the nation to perfection in two spiritual and material dimension, by preserving the freedom and independence in the country. February 11, 1985

دریافت طرح
اشتراک حوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبه
کلیدواژه:
آزادیاستقلالحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهدانشگاه و رسالت آنروحانیت و مسئولیت‌هادانشگاه و دانشگاهیانوحدت حوزه و دانشگاه