غلبه بر قدرت شیطانی

ما با دست خالی بر این قدرت شیطانی که همه قدرت‌ها دنبال او بودند، غلبه کردیم و این نبود جز اینکه ملت ما همراه با هم بودند و مشکلات را با صبر و با اتکال به خدای تبارک و تعالی حل کردند. ۲۱ مهر ۱۳۵۹

استطعنا ان تهزم هذا النظام الشیطانی الذی تدعمه جمیع القوی الشیطانیه و إن لو لا تکاتف امتنا وصبر شعبنا علی جمیع المشکلات ولو لا توکلها علی اللّه بارئها لما استطاعت ان تهزمه. ۳ ذی الحجه ۱۴۰۰

We, with our bare hands, overcame that satanic power that was backed by all the governments. This could only have happened because of our unity and steadfastness. We persevered in the face of difficulties and eliminated them with patience and reliance on the Blessed and Exalted Lord. October ۱۳, 1980

دریافت طرح
اشتراک غلبه بر قدرت شیطانی
کلیدواژه:
پیروزی انقلابرژیم پهلویملت ایران