وحشت ستمگران

حافظ اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه: دشمنان ملل تحت ستم و حتی خود رژیم اشغالگر قدس از انقلاب اسلامی ایران که تحت لوای امام خمینی(ره) به پیروزی رسید به وحشت افتاده و بارها از اربابش یعنی آمریکا گله کرد که چرا نمی‌تواند جلوی نفوذ و تاثیر آن را که منجر به پیروزی فلسطین می‌شود بگیرد.

دریافت طرح
اشتراک وحشت ستمگران
کلیدواژه:
امام خمینیاسرائیلآمریکادشمنامام از نگاه دیگران