کسی از عهده ستایش فاطمه زهرا(س) برنیامده است

هر کسی با هر بینش درباره او گفتاری دارد و از عهده ستایش او بر نیامده و دریا را در کوزه‌ای نتوان گنجاند، و دیگران هر چه گفته‌اند به مقدار فهم خود بوده، نه به اندازه مرتبت او. پس اولی‌ آنکه از این وادی شگفت در گذریم.  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۹

امراه کل من قال فیها وبغضّ النظر عن طبیعه نظرته إلیها لم یفِ بمدیحها. فهی بحر لا یستوعبه إناء. وکل ما قاله الآخرون کان بمقدار فهمهم لا فی حدود منزلتها. إذن فالاولی ان نتجاوز هذا العالم المدهش. ۱۹ جمادی الثانی ۱۴۰۰

Every one has a word to say about her according to his outlook. Such a woman she is. No one has prospered in presenting praise- her due. Whatever have they said, it is to the extent of their conception and understanding and never to the extent of her entity or personality. So, it is better to pass through this valley of wonder. May 5, 1980

دریافت طرح
اشتراک کسی از عهده ستایش فاطمه زهرا(س) برنیامده است
کلیدواژه:
زنان بزرگ عالمحضرت زهرا (س)کرامت زنجایگاه و نقش زناسلام و زنان