عمّال آمریکایی

اگر شما به مصالح مردم، به مصالح کشور کار نداشته باشید، فقط مشغول این باشید که من چطورم، شما چطورید، مردم با من هستند، مردم با شما هستند، این همان است که آمریکا می‌خواهد و شما از عمال آمریکا هستید و در عذاب با آنهایی که از عمال آمریکا بودند مشترک هستید. ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

فابتعادکم عن مصالح الشعب ومطالبه والإنشغال بالقضایا الفردیه وان الشعب یعارض فلاناً ویوید الآخر، یثبت انکم امریکیین من حیث الاتجاه والمسیر طبعاً عن دون قصد. ۱ ذی القعده ۱۴۰۰

If you are not concerned about the people and the country's affairs, but are only interested in yourself and your own affairs, if your solely concerned about the people supporting you or someone else, it would be just what America wants. You would be American agents and would have taken part in the persecution of the people along with the ones who were its active agents. September 11, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک عمّال آمریکایی
کلیدواژه:
سیاستاسلام آمریکاییمسئولینخدمت به مردماحزاب و گروههای سیاسیاحزاب و توصیه‌هاسیاست اخلاقی