نماز کارخانه انسان‌سازی است

نماز کارخانه انسان‌سازی است. نماز خوب، فحشا و منکر را از یک امّتی بیرون می‌کند. اینهایی که در این مراکز فساد کشیده شده‌اند، اینها آن بی‌نمازها هستند. نمازخوان‌ها در مساجدند و مهیّایند برای خدمت. مسجدها را خالی نکنید. 14 خرداد 1359

الصلاه مصنع لتهذیب الإنسان‏. الصلاه تبعد الفحشاء والمنکر عن الامه. الذین انساقوا إلی مراکز الفساد، کانوا من غیر المصلین. المصلون فی المساجد مستعدون لتقدیم الخدمه. لا تخلوا المساجد. ۲۰ رجب ۱۴۰۰

The prayer is a factory to make humans out of men. Corruption and undesired things are warded off from a nation by means of prayers. Those who are fettered in the lewd places and lascivious locations do not perform prayers. The prayer-holders are in the mosques. They are always girded to render service. Do not descent the mosques. June 5, 1980

دریافت طرح
اشتراک نماز کارخانه انسان‌سازی است
کلیدواژه:
اخلاقنمازمساجداحکام شرع