نماز بالاترین ذکر خداست

ما با ذکر خدا، با اسم خدا پیش بردیم و نماز بالاترین ذکر خداست. اگر هر کس بگوید خوب من خودم تنهایی می‌روم توی خانه‌ام می‌خوانم، خیر نماز را در جماعت بخوانید. اجتماع باید باشد. مساجد را پر کنید. اینها از مساجد می‌ترسند. 14 خرداد 1359

لقد سرنا قدماً بذکر اللّه وباسم اللّه، والصلاه اسمی ذکر للّه. إذا حصل تهاون فی الصلاه بان یقول کل فرد اصلی بمفردی فی بیتی .. کلا، اقیموا الصلاه جماعهً. لا بد من الاجتماع. املاوا المساجد. انهم یخافون من المساجد. ۲۰ رجب ۱۴۰۰

We succeeded by the name of God. Prayers are the highest remembrance and mention of God. Perform the prayers in a group. Don't say that I will go home and there I will pray. Association in prayers is better than praying individually. Keep the mosques occupied. They fear from the mosques. June 5, 1980

دریافت طرح
اشتراک نماز بالاترین ذکر خداست
کلیدواژه:
اخلاقنمازمساجداحکام شرع