دست کوتاه بشر

انسان، موجود متحرک است؛ از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب، تا فنا در الوهیت. برای صدیقه طاهره(س) این معانی حاصل است. از مرتبه طبیعت شروع به حرکت کرده است؛ حرکت معنوی؛ با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول اللّه(ص) مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه‌ای که دست همه از او کوتاه است. ۲۶اردیبهشت۱۳۵۸

الانسان موجود متحرک من مرتبه الطبیعه إلی مرتبه الغیب، وحتی إلی الفناء فی الالوهیه. إن هذه المسائل وهذه المعانی حاصله للصدیقه الطاهره سلام الله علیها، فقد بدات من مرتبه الطبیعه، تحرکت حرکه معنویه وطوت هذه المراحل بقدره إلهیه، بید غیبیه، بتربیه رسول اللّه(ص)، إلی ان وصلت إلی مرتبه یقصر عنها الجمیع. ۱۹جمادی الثانی۱۳۹۹

A human being is a mobile creature; Fatimah Zahra had started from the rank of nature, has moved spiritually; with divine power; with the upbringing of the Messenger of God(s) she had passed through the stages until she reached the stage to where no hands reach her. May 16, 1979

دریافت طرح
اشتراک دست کوتاه بشر
کلیدواژه:
زنان بزرگ عالمجایگاه و حقوق زنزنانپیامبر اکرم (ص)حضرت زهرا (س)کرامت زناسلام و زنانروز زن