انقلابی‌تر از انقلابیون

دیروز مقدس‌نماهای بیشعور می‌گفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز می‌گویند مسئولین نظام کمونیست شده‌اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان- ارواحنا فداه- را مفید و راهگشا می‌دانستند، امروز از اینکه در گوشه‌ای خلاف شرعی که هرگز خواست مسئولین نیست رخ می‌دهد، فریاد «وا اسلاما» سر می‌دهند! دیروز «حجتیه‌ای» ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی‌تر از انقلابیون شده‌اند! 3 اسفند 1367

فبالامس کان المتظاهرون بالقداسه عدیمو الشعور یدعون إلی الفصل بین الدین والسیاسه ویعتبرون النضال ضد الشاه حراماً. والیوم یرون بان مسوولی النظام الإسلامی اصبحوا مارکسیین. فحتی الامس القریب کانوا یعتبرون بیع الخمور ونشر الفساد والفسق والفجور وتسلط الظالمین، مفیداً ونافعاً من اجل ظهور صاحب الزمان ارواحنا فداه-. والیوم إذا ما حدث فی مکان نائی فی هذه البلاد ممارسه منافیه للشرع عن غیر قصد، یرفعون عقیرتهم و ینادون (وا اسلاماه) .. بالامس کانت (الحجتیه) تحرم النضال، وقد بذلت کل مساعیها فی افشال الدعوه إلی مقاطعه الاحتفال فی النصف من شعبان فی ذروه النضال، دعماً للشاه. غیر انهم الیوم باتوا ثوریین اکثر من اصحاب الثوره. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

Yesterday, the foolish sanctimonious ones used to say that religion is separate from politics and that resistance against the Shah is unlawful; today, they are saying that the officials of the system have become communists! Till yesterday they used to consider selling liquor and being indulged in fornication, debauchery, government of the oppressors as important and paving the ground for the advent of the Imam of the Time( may our souls be his ransom ); today, on account of the fact that religious violation occurs in a certain corner, which the officials never want, they are shouting," Oh Islam"! Yesterday, the Hujjatiyyahs had declared unlawful the struggle and in the midst of the struggle they tried their best to frustrate the protest on putting lights on Nisfu Sha`ban to the benefit of the Shah; today, they have become more revolutionary than the revolutionaries! February ۲۲, ۱۹۸۹

دریافت طرح
اشتراک انقلابی‌تر از انقلابیون
کلیدواژه:
نفوذروحانیت و آفت‌هاروحانیت، هشدارها و توصیه‌هافسادمنشور روحانیتحجتیه