افتخار عالم

روز زن، روز زنی است که عالم به او افتخار دارد؛ زنی که دخترش در مقابل حکومتهای جبار ایستاد و آن خطبه را خواند و نترسید و حکومت یزید را محکوم کرد. زنهای عصر ما بحمد اللّه شبیه به همانها هستند. ایستادند در مقابل جبار با مشت گره کرده و به نهضت کمک کردند. ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

یوم المراه هو یوم المراه التی یفتخر بها العالم، یوم المراه التی وقفت ابنتها فی وجه الحکومات الجباره والقت تلک الخطبه ولم تخف وهاجمت یزیداً. إن نساء عصرنا وبحمد اللّه یشبهن تلک النسوه اللاتی وقفن بوجه جبار ورفعن قبضاتهن وساعدن النهضه. ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹

Woman's Day is the day of that woman of whom the world is proud; it is the day of that woman whose daughter resisted the tyrannical rulers and was not afraid at all, and condemned Yazid. The women of our period are very much like them. They stood up to a tyrant and assisted the movement. May ۱۶, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک افتخار عالم
کلیدواژه:
زنان بزرگ عالمجایگاه و حقوق زنزناناسلام مکتب قیام و مبارزهحضرت زهرا (س)نقش زنان در نهضتمادرانمشارکت زنانکرامت زنجایگاه و نقش زنحضرت زینب سلام الله علیهامبارزهاسلام و زنانروز زن