اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِانْوَرِهِ

نور عبارت است از وجود، و در دار هستی بجز او نوری و ظهوری نیست، و هر چه نور و ظهور است به او باز می‌گردد. (چنانکه در حدیث وارد است): «ای خدایی که نور را نورانی کرده‌ای. ای خدایی که تاریکی‌ها و نور را قرار داده‌ای.»

شرح دعای سحر، صفحه ۷۲

دریافت طرح
اشتراک اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِانْوَرِهِ
کلیدواژه:
عرفانخداشناسیصفات خداشرح دعای سحراسماءالله