مبارزه آشتی‌ناپذیر

جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده است و تا قطع منافع آمریکای جهانخوار، این دشمن کینه‌توز مستضعفین جهان، با آن مبارزه‌ای آشتی ناپذیر دارد. 15 شهریور 1360

علی العالم ان یدرک ان إیران قد وجدت طریق الله ولن تتصالح مع امریکا الناهبه للعالم هذه العدوهالحاقده علی مستضعفی العالم وذلک حتی القضاء علی مصالحها. ۷ ذی القعده ۱۴۱۰

The world should know that Iran has found the way of God and will be in a relentless struggle with the world-devouring U. S., this staunch enemy of the world oppressed people, until its interests are served. September ۶, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک مبارزه آشتی‌ناپذیر
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیاسلام مکتب قیام و مبارزهآمریکامبارزهمبارزه با استکبار