قوه جوانی

شما می‌دانید که این مملکت احتیاج به کار دارد، احتیاج به بازسازی دارد؛ و رژیم سابق همه چیز ایران را فاسد کرد، از بین برد. و الآن به قوه‌های شما، جوانهای برومند، احتیاج است. ۱۰ تیر ۱۳۵۸

انتم تعلمون انّ هذه البلاد تحتاج إلی العمل إلی التعمیر، والنظام السابق افسد کل شی‏ء فی إیران، وهی الآن بحاجه إلی طاقاتکم ایّها الشبّان الاقویاء. ۶ شعبان ۱۳۹۹

ou know that much is to be done in this country. There is a lot of reconstruction to be carried out as the former regime had spoilt everything in Iran; it ruined the country. The strength of you the valiant youth is now needed. July ۱, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک قوه جوانی
کلیدواژه:
جوانانجوانان و وظایففسادکار