می‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنند

قرآن می‌گوید خدای تبارک و تعالی هرگز سلطه‌ای برای غیر مُسلم بر مُسلم قرار نداده است. این‌ها مطالعه کردند، دیدند که وضع قرآن و اسلام و متون اسلام چه هست که اگر مسلمین متشبث بشوند به قرآن و اسلام، فاتحه این غارتگری‌ها و این سلطه‌جویی‌ها را می‌خوانند؛ پس چه بکنند که اینها به قوّت خودش باقی باشد؟ باید این ملت را از اسلام جدا کنند. ۱۴ آبان ۱۳۵۷

لقد درسوا الإسلام والقرآن وادرکوا انه لو ارتبط المسلمون بهما فسیلقمون افواه السلطویین حجراً! هولاء طالعوا فراوا ما هو القرآن والنصوص الإسلامیه، فإذا اطلع المسلمون علی هذه النصوص واتحدوا وتمسکوا بالقرآن والإسلام فإنهم سینهون هذا النهب والتسلط! إذن ما الذی یعملونه کی یبقی تسلطهم علی قوته ویستمر هذا النهب؟ یجب علیهم ان یفرقوا بین هذه الامه والإسلام. ۴ ذی الحجه ۱۳۹۸

The Qur'an says that God will never consent to the dominance of non-Muslims over Muslims. They(the imperialists) realize that were the Muslims to become aware to the teachings of the Qur'an and Islam, then it would sound the death knell for them and their plundering and domination. So what must they do to ensure that they remain in control and are able to continue with their plundering? They must distance this nation from Islam. November 5, 1978

دریافت طرح
اشتراک می‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنند
کلیدواژه:
اسلامقرآنتوطئهدشمن