شکست قدرت آمریکا

جوانهای ما به واسطه آن همه ناراحتی‌هایی که ملت ما از این قدرت فاسد کشیده بود، عکس العمل نشان دادند و رفتند و ریختند و اعضای آنجا را گرفتند، و هیچ آسمان به زمین نیامد. ویژگی این عمل این بود که این قدرت آمریکا و این ارعابی که کرده بودند که اگر تعرّضی بشود به دیوار سفارت آمریکا، چه‌ها خواهد شد، این از بین رفت. 12 آبان 1359

قام شبابنا بالاستیلاء علی السفاره الامریکیه واعتقال من فیها من الموظفین، وذلک کرد فعل علی کل ما تحملته امتنا من آلام وجراح علی ید هذه القوه الفاسده، ومع هذا لم نجد السماء اطبقت علی الارض. فإن خصوصیه هذا العمل إنما تکمن فی انه استطاع القضاء علی ذلک الرعب والخوف الذی کان اسمه امریکا بحیث لم یکن هناک احدٌ لیجرو علی التعرض لجدران السفاره الامریکیه فکیف السفاره نفسها؟ ۲۴ ذی الحجه ۱۴۰۰

Our youths reacted to the troubles that our people suffered at the hands of this corrupt power. They went to the embassy and, storming the place, captured the staff and did such things without the sky coming down. The distinctive feature of this operation was the disappearance of the America's power that had been fixed in the people's minds as to what would happen if even a wall of the embassy was breached or a line drawn on it. You, the youths, went there and took over the embassy. November 3, 1980

دریافت طرح
اشتراک شکست قدرت آمریکا
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیجوانانمذاکره با آمریکاآمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکارابطه با آمریکا