ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکا

دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده‌اند، با عمل انقلابی خودشان ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز کردند. 4 اسفند 1358

والطلبه الجامعیون المسلمون المجاهدون الذین احتلوا وکر التجسس، وجهوا بخطوتهم الثوریه ضربه قویه لکیان امیرکا السفاحه، ورفعوا رووس الشعب. ۶ ربیع الثانی ۱۴۰۰

The Muslim students, the campaigners, who have occupied the Den of Espionage, have brought down fatal blows on the skeleton of America the world hungry. They have uplifted the honor of the nation. February ۲۳, 1980

دریافت طرح
اشتراک ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکا
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیمذاکره با آمریکاآمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکارابطه با آمریکا