تبلیغ برای خود یا اسلام؟

تویی که فعالیت می‌کنی و تبلیغ می‌کنی برای انتخابات، تبلیغ خودت را می‌کنی یا تبلیغ برای اسلام می‌کنی؟ اگر برای رسیدن به مجلس است، شما تبلیغ برای خودت می‌کنی که همان تبلیغ برای شیطان است. 11 بهمن 1362

وعندما تقوم بالدعایه للانتخابات هل إن الدعایه شخصیه ام انها للاسلام؟ إذا کانت من اجل دخول المجلس والإستحواذ علی منصب فإن هذه الدعایه التی تقوم بها لنفسک إنما هی دعایه للشیطان. ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۴ ه- ق‏

Do you who are engaged in advertisement for election advertise for yourself or for Islam? If you wish to enter the Majlis and consider it a position, you are advertising for yourself that is advertisement for Satan. January ۳۱, ۱۹۸۴

دریافت طرح
اشتراک تبلیغ برای خود یا اسلام؟
کلیدواژه:
مجلس شورای اسلامیشیطانانتخاباتانتخابات و تبلیغات