ما خودمان را نساختیم...

ما خودمان را نساختیم. از من گذشت، لکن شما توجه کنید که خود را بسازید. توجه کنید که دنیا را به چیزی نگیرید، توجه کنید که همه رفتنی هستیم و باید به خدای تبارک و تعالی نزدیک بشویم تا آن جا ما را راه بدهند. 19 خرداد 1365

نحن لم نتمکن من تهذیب انفسنا. دعکم عنی، وعلیکم بتهذیب انفسکم. إنتبهوا ولاتستبدلوا شیئاً بهذه الدنیا، واعلموا بانّ الکل راحلون، فیجب علینا التقرب الی الله تعالی لیاخذ بایدینا هناک. ۱ شوال ۱۴۰۶ ه- ق‏

we did not reform ourselves. My time is over, but you should make efforts to reform yourselves. Be careful not to take the world seriously. Bear in mind that all are transient and that we should be closer to the God Almighty so as to be shown the way. June ۹, ۱۹۸۶

دریافت طرح
اشتراک ما خودمان را نساختیم...
کلیدواژه:
خداشناسیخودسازیتقرب به خدا