بخشی از وصیتنامه شهید برونسی

درود شهدا و خانواده شهدا و انسانهای محروم در سرتاسر عالم به امام عزیزمان این فرزند فاطمه (س) و این نائب بر حق امام زمان (عج) و این یادگار رسول گرامی اسلام (ص) و این یادگار همه انبیا و این عزیزی که همه ما را از بدبختی و بی‌چارگی نجات داد و به راه راست هدایت کرد و درود همه ملائکه مقرب خدا بر این چنین رهبری و این چنین معلمی و نائب بر حق امام زمان یعنی حضرت امام خمینی.
بخشی از وصیتنامه شهید برونسی

دریافت طرح
اشتراک بخشی از وصیتنامه شهید برونسی
کلیدواژه:
امام خمینیشهداوصیت نامه