دولت‌های اسلامی تزکیه نشده‌اند

کشور اسلامی ایران و مسئولین این کشور دائماً این مطلب را گوشزد می‌کنند که ما با این دولتهای اسلامی می‌خواهیم دوست باشیم، دست اخوت به هم بدهیم، لکن حکومتها تزکیه نشده‌اند؛ وارد به ضیافه الله نشده‌اند. دامن‌می‌زنند به جنگ و به این که جنگ را توسعه بدهند. نمی‌دانند که توسعه این جنگ، خانه خرابی‌ برای آنهاست. 10 تیر 1363

علی الرغم من تذکیر ایران الاسلامیه ومسوولیها باننا نمد ید الاخوه والصداقه إلی الحکومات الاسلامیه ونرید ان نتوحد مع الشعوب، وإن کان الامر کذلک فلن تشهد البلاد الاسلامیه ظلم القوی الکبری علیها، ولکن الحکومات لم تتهذب ولم تدخل الصیام وضیافه الله، لذلک فانها توسع نطاق الحرب وهی لا تدری بان توسیع نطاق الحرب یعنی (خراب بیتها).۱ شوال ۱۴۰۴

While the land of Islam, the Islamic Iran and its officials constantly declare that they want to be on friendly terms with these Islamic governments and extend the hand of fraternity to nations and that if this finds reality, no longer will any oppression be wreaked on Islamic countries by big powers, the governments have not been purified, they have not entered the fasting month and Allah's banquet and fan the flame of war. They don't know that extension of this war will ruin them. ۱ July ۱۹۸۴

دریافت طرح
اشتراک دولت‌های اسلامی تزکیه نشده‌اند
کلیدواژه:
امام خمینیرابطه با دولت‌های اسلامیجهان اسلاممعضلات جهان اسلامرمضانسیاست خارجی