انتخابات و تبلیغات

مردم از روی عقیده می‌آیند نه تبلیغات
خودداری از اختلاف و هتک حرمت
تصویر امام در تبلیغات
در تبلیغات، نهضت را لکه‌دار نکنید
تحت تاثیر تبلیغات واقع نشوید
تضعیف و توهین به دیگران ممنوع
با تفاهم با یکدیگر، دشمن را مایوس کنید
به اسم اسلام، کار ضد اسلامی نکنید
تبلیغ جهت رسیدن به مقام، تبلیغ شیطان
نه به توهین و افشاگری!
افشا
استفاده از وجوه شرعی برای تبلیغات
وجوه شرعی و اموال دولتی استفاده نشود!
رعایت اخلاق عالیه اسلامی
مواظب دست‌های ناپاک باشید