انتخابات و تبلیغات

مردم از روی عقیده می‌آیند نه تبلیغات
خودداری از اختلاف و هتک حرمت
تصویر امام در تبلیغات
در تبلیغات، نهضت را لکه‌دار نکنید
تحت تاثیر تبلیغات واقع نشوید
تضعیف و توهین به دیگران ممنوع
با تفاهم با یکدیگر، دشمن را مایوس کنید
به اسم اسلام، کار ضد اسلامی نکنید
تبلیغ جهت رسیدن به مقام، تبلیغ شیطان
برای چه خدمت می‌کنی؟
نه به توهین و افشاگری!
افشا
استفاده از وجوه شرعی برای تبلیغات
وجوه شرعی و اموال دولتی استفاده نشود!
رعایت اخلاق عالیه اسلامی
مواظب دست‌های ناپاک باشید