جوانان و وظایف

در تحصیل، معارف الهیه جدیت کنید
از بین بردن ریشه های فساد
اصلاح مملکت
انتخاب وکلای اسلامی در انتخابات
وحدت کلمه
احتیاج دائمی به جوانان
تلاش برای ساختن ایران
هوشیاری در برابر توطئه
ایستادگی در برابر تفرقه افکنان
توجه به مقصد واحد
یاری اسلام
همراهی نهضت با همت والا
حفظ نهضت
دوری از تفرقه افکنان
به آخر رساندن نهضت
ادامه حرکت برای آبادی
جلوگیری از رشد ریشه های پوسیده
خودباوری و اعتماد بخود
ایستادگی و حفظ قدرت ایمان
سازندگی
بازسازی ایران
پرهیز از تفرقه
حفظ وحدت کلمه
کوشش در راه خدا
احیای روح ایمانی
مومن و معتقد شدن
اتحاد در تعیین خبرگان
استقلال و خود اتکایی
حفظ روحانیت
خدمتگزاری به اسلام
حفظ استقلال کشور
همراهی ادامه دار با نهضت
بیداری
جلوگیری از هرج و مرج
خدمت به مستضعفین
پیشروی با کمال قدرت
حفظ کشور از توطئه ها
عدم توجه به تهدیدات امریکا
خنثی نمودن توطئه های امریکا
هوشیاری در برابر حیله امریکا
میدان ندادن به سو استفاده توطئه گران
ایستادگی مقابل شیاطین
پرهیز از زودباوری
در صحنه بودن
خودباوری
هوشیاری نسبت به توطئه استعمار
هوشیاری نسبت به توطئه اعتیاد
دوری از اعتیاد
توجه به معنای حقیقی جامعه توحیدی
جلوگیری از ایجاد هرج و مرج توسط توطئه گران
جلوگیری از اغفالگری
جدیت برای استقلال
قیام در مقابل غرب
حفظ وحدت در مقابل منحرفان
جلوگیری از توطئه ضد روحانی
سرباز خدا باشید
جلوگیری از تبلیغات منحرفین
پیروی از مکتب اسلام
پرهیز از افتراق بین قوای مسلح
حضور درصحنه
نگهبانی از انقلاب اسلامی
احیای اسلام
تلاش برای آرامش کشور
نجات کشور از مفسدین
شکستن باورهای غلط
رفع مشکلات
تفکر و ابتکار عمل
فعالیت در میدان سازندگی
تشکیل ارتش بیست میلیونی
انقطاع احتیاج کشور از بیگانگان
تعلیم نظامی
اصلاح اختلافات
ایستادگی در برابر زور
تقویت خودباوری
جبران نقیصه ها
توجه به آتیه کشور
جلوگیری از نفوذ
خود اتکایی
دفاع از حقوق مسلمین
مغتنم شمردن دوران خدمت وظیفه