امام حسین (ع)

صبر و استقامت در برابر مصایب
حرکت برای تشکیل حکومت
می‌خواست ملّت را اصلاح کند
وجوب قیام علیه ظلم با علم بر شهادت
با یک عدد کم
وجوب عمل به تکلیف با علم به شهادت
قیام برای نهی از منکر
قیامِ للَّه شکست ندارد
در هم شکستن سلطنت یزید خبیث
اسلام وارونه معرفی می‌شد
به اسم خلافت رسول اللَّه بر ضد رسول اللَّه قیام کرده بودند
مکتب اسلام زنده شد
سیدالشهدا اسلام را زنده کرد
شهادت مقدر
فداکردن همه چیز در راه ایمان
قیام کربلا منحصر به یک زمان و مکان نیست
فدا نمودن همه چیز برای تقویت اسلام
قیام برای تقویت اسلام
بیمه کردن اسلام
جنگ برای نماز
نجات بخشیدن مکتب اسلام
سر بیان "انا من حسین"
عصاره نبوت و یادگار ولایت
مسابقه برای شهادت
اصلاح جامعه توسط انبیا
علم به شهادت خود و خاندان و اصحابش
ایستادگی در راه خدمت به اسلام
قصد تشکیل حکومت با اطلاع از شهادت
جلوگیری از حکومت ظلم