شعبان

روزی که اعیاد شعبانیه برگزار نشد؛ روزی عید می‌گیریم که بنیان ظلم را منهدم کنیم
مولود سوم شعبان؛ بزرگ پاسدار قرآن است
نیمه شعبان بزرگترین عید بشر
در ایام نیمه شعبان؛ خود را برای ظهور آماده کنید
مناجاتی که همه ائمه آن را می‌خواندند
مناجات شعبانیه برای اثبات حقانیت امامان کافیست
آرایشی بهر میهمانی
عظیم‌ترین معارف الهی در مناجات شعبانیه
ماه شعبانٰٰ؛ ماه امامت و ولایت
ماه مدهوش شدنست
ادعیه و مناجات شعبان؛ سرشار از اسرار معارف
در حسرت اتمام شعبان
مناجات شعبانیه؛ تشریفاتی نیست